💻1.8.1

🔧 Poprawki

  • Nieprawidłowe bany podczas rabunku bankomatu.

  • Poprawki optymalizacji w grafitti.

  • Poprawki zapisu danych z systemu tuningów

Last updated