System zgłaszania graczy i błędów

W tym wątku zostanie poruszone jak w poprawny sposób zgłaszać ewentualnie napotkane błędy oraz nieodpowiednie zachowanie graczy.

Krok 1: Tworzenie zgłoszenia

Aby móc poprosić administratora o pomoc poprzez system zgłoszeń należy wpisać komendę "/report". Po wykonaniu tej czynności wyświetli Ci się okno, w którym możesz wybrać temat rozmowy z menu szybkiego wyboru bądź samemu wpisać powód zgłoszenia.

Krok 2: Komunikacja z administratorem

Po utworzeniu zgłoszenia zostaniesz automatycznie do niego przeniesiony. Znajdziesz tam czat, który pozwoli Ci komunikować się z administratorem w celu rozwiązania Twojego problemu, dodatkowo Twoim oczom ukaże się ikona aparatu, przy pomocy której będziesz mógł przesłać administratorowi zdjęcie z twojego ekranu. Jeżeli zgłoszenie zostanie rozwiązane, administrator powiadomi Cię o tym, po odczytaniu przez Ciebie tej informacji, zgłoszenie zostanie zamknięte. W niektórych sytuacjach administrator może poprosić Cię o stawienie się na kanale głosowym.

Last updated