Project Warsaw
Search
K
Comment on page
💳

Uzyskiwanie prawa jazdy

W tym wątku zostanie poruszone w jaki sposób uzyskać prawo jazdy.

Krok 1: Egzamin teoretyczny

Okno egzaminu teoretycznego
Aby podejść do egzaminu teoretycznego należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego a następnie wejść w interakcję z recepcjonistką poprzez system oczka, wybrać pożądaną kategorię prawa jazdy oraz opłacić egzamin za pomocą gotówki. Po uiszczeniu opłaty Twoim oczom ukaże się okno, gdzie będziesz zobowiązany do zaznaczenia poprawnych odpowiedzi, w zależności od kategorii prawa jazdy pytań będzie więcej bądź mniej. Dodatkowo każda kategoria prawa jazdy ma oddzielny zestaw pytań. Jeżeli po odpowiedzeniu na wszystkie pytania Twoim oczom ukazał się wynik pozytywny, możesz przejść do egzaminu praktycznego.

Krok 2: Egzamin praktyczny

Plac manewrowy egzaminu praktycznego
Aby podejść do egzaminu praktycznego należy wejść w interakcję z recepcjonistką poprzez system oczka, wybrać pożądaną kategorię prawa jazdy oraz opłacić egzamin za pomocą gotówki. Po uiszczeniu opłaty zostaniesz przeniesiony na plac, gdzie wykonasz podstawowe manewry. Po pomyślnym przejściu placu manewrowego czeka Cię wyjazd na drogę publiczną, pamiętaj aby wykonywać polecenia egzaminatora. Cały egzamin praktyczny kończy się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.